TRANSGENDERS HOORN
woensdag 17 september
Café De Oude Stadskroeg
Hoorn

Roze Weken West-Friesland
2014
Drie weken | Vier weekenden
West-Fries evenement
Hieronder volgt een fotoverslag
van de activiteit.
woensdag 17 september
t/m
zondag 12 oktober
Dit was de eerste avond van het nieuwe seizoen van de Transgenders Hoorn.
Maar tevens de aftrap van het evenement Roze Weken West-Friesland.
En wat was het weer gezellig. De avond bestond uit een leuke mengelmoes van mensen.
Zo waren er diverse gasten die voor de band IVO kwamen,
maar later toch leuk in gesprek kwamen met mensen van onze T-groep.
De weergoden waren ons wel erg goed gezind. De gasten konden daardoor ook heerlijk lang van
de buitenlucht genieten. En als de band weer ging optreden kwamen alle gasten ook weer naar binnen.
We willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid en uitnodigen voor een volgende maandelijkse ontmoetingsavond.
Met hartelijke groet van de gastvrouwen van deze avond: Mariska, Jolanda en Kimberly.